Kontaktné informácie

Peter Barniak
Mobile: +421 918 705 663
Email: info@intermag.sk

INTERMAG, s. r. o.
Sládkovičova 332 / 3
SK-901 01 Malacky
Slovakia
IČO: 45 973 784
IČ DPH: SK2023159237
spoločnosť registrovaná Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka: 69549/B

aktuálny výpis z Obchodného registra SR - kliknite tu