Ponúkame nasledovné služby

Relokácie výrobných technológií a procesov v rámci Európy a do Číny

Participovali sme na projektoch transferov technológií, know-how ako aj na duplikáciách európskych technológií a procesov s prispôsobením na čínske prostredie. Projekty boli uskutočnené od fázy definície a prvotného plánovania, cez námornú alebo leteckú prepravu, colné konanie, inštaláciu, zaškolenie až po uvedenie do prevádzky.

Projektový a produktový manažment

Spoločnosť je aktívna v konzultačnej činnosti a v inovátorských projektoch pre produkty bielej techniky - najmä čerpadiel a ventilov v oblasti chladiarenskej techniky a prípravy kávy ako aj solenoidov, plastových výliskov, výrobkov z kovov a elastomérov.

Priemyselný inžiniering / Racionalizácia procesov

Počnúc prvotnou analýzou stavu, cez návrh opatrení, kalkuláciu návratnosti až po konečnú realizáciu. Ušetriť sa dá všade - na mzdových nákladoch, výrobnom materiáli, nekvalite či skladovaní a balení.

Strojárska výroba

Od skice až po uvedenie do prevádzky. Zariadenie sa šije na mieru zákazníkom. Komplexnejšie zariadenia realizujeme v spolupráci s renomovanými slovenskými dodávateľmi. Vieme ponúknuť aj kvalitnú spoluprácu s dodávateľmi - automatizérmi či nástrojárňami i v Ázii, v Česku, v Nemecku a v Rakúsku. Či už potrebujete nástroj na lisovanie plastov, strihanie, manuálne pracovisko alebo automatizovanú výrobnú linku, potrebujete kontrolný prípravok, merať tesnosť alebo elektrické veličiny.

Sourcing

Naši partneri v Európe a Ázii dokážu uspokojiť akúkoľvek požiadavku na výrobný materiál alebo komponent. Hľadáte motor, sústruženú súčiastku alebo jednoduchý okrúžok - radi Vám sprostredkujeme cenovú ponuku.

Služby kvality, štatistické spracovanie dát, materiálové a procesné analýzy

Zabezpečíme Vám prípravu na ISO alebo zákaznícky audit aj vykonanie interného auditu. Ponúkame štatistické spracovanie a analýzu dát, vypracovanie plánu nápravných opatrení či kvalifikáciu dodávateľov. Vybavíme externé sortovanie aj materiálové analýzy - zloženie, štruktúru, fyzické a chemické vlastnosti materiálov. Našimi partnermi sú certifikované ústavy a laboratóriá.

nahor